Instalatii electrice - proiectare si executie - ClujInstalatii electrice - proiectare si executie - Cluj
Home Despre noi Servicii Lucrări Certificări Contact

S.C. PIEME S.R.L. proiectează şi execută toate instalaţiile electrice necesare unei construcţii noi sau a unei construcţii vechi, care se restaurează - refuncţionalizează.

Instalaţii electrice:
 • Proiectare
 • Execuţie
 • Verificare proiecte
 • Expertize tehnice
 • Studii de fezabilitate
 • Cercetare
 • Întreţinere
 • Executare de măsurători şi încercări

 • Rezultatele sunt garantate de munca în echipa a unor specialişti autorizaţi, atât în proiectare cât şi în execuţie, dotaţi cu mijloace adecvate: programe de calcul, birotică, materiale de calitate, scule profesionale şi aparatură de măsură şi verificare.

  Durata normată a instalaţiilor proiectate şi executate de noi este de minim 15 ani.

  Verificarea de proiecte electrice proprii sau elaborate de terţi, de către verificator atestat MLPAT, precum şi participarea în programe de cecetare Europene ca parteneri de specialitate completează activitatea firmei, contribuind la menţinerea exigenţelor de proiectare-execuţie la nivel de vârf.

  Tel/Fax:  004 0264-592407
  Mobil:      004 0756-033714
  Email:   piemesrl@gmail.com

  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj  Instalaţii interioare:

  • de iluminat: iluminat general nocturn, de siguranţă, festiv, efecte speciale, iluminat arhitectural
  • prize
  • forţă: pentru alimentare motoare electrice, sau aparate speciale (jacuzzi, saune, aer condiţionat, acţionare uşi garaj, automatizare clopote, utilaje de bucătărie, spălătorii, altele)
  • tablouri electrice de automatizare
  • automatizarea unor funcţiuni (ventilare băi, automatizări centrale termice, aprinderea iluminatului în funcţie de lumina naturală şi prezenţa de persoane, programe de aprindere lumini)
  • instalaţii de încălzire locală (în pardoseală sau bănci de biserică) cu rezistenţe electrice
  • instalaţii antiefracţie
  • instalaţii telefonice
  • instalaţii de sesizare-semnalizare incendiu
  • instalaţii de acces şi supraveghere
  • reţele voce-date
  • reţele de antenă R+TV


  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj   Instalaţii exterioare:

  • branşamente
  • reţele de incintă de alimentare cu energie electrică
  • reţele de iluminat exterior: rutier, pietonal, arhitectural, festiv, de veghe
  • reţele pentru instalaţii de forţă (pentru pompe, hidrofoare, fântâni arteziene)
  • paratrăsnet
  • instalaţii de pământare
  • sisteme de topire a gheţii în burlane sau zone de acces pietonal sau auto


  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj   Măsurători:

  LABORATOR ÎNCERCĂRI INSTALAŢII ELECTRICE GRAD II. – S.C. PIEME IMPEX SRL este autorizată pentru efectuarea următoarelor încercări şi verificări aferente profilului de instalaţii electrice:

  • Măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ.
  • Măsurarea rezistenţei de izolaţie (până la 1kV) pentru cabluri de energie, comandă şi control.
  • Măsurarea rezistivităţii solului.
  • Verificarea continuităţii legăturilor la ramificaţii pentru instalaţia de legare la pământ.
  • Verificarea continuităţii şi identificarea fazelor coloanelor şi circuitelor.


  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj   Atât lucrările de proiectare cât şi cele de execuţie sunt elaborate prin respectarea criteriilor de profesionalism, urmărindu-se:

  • atingerea obiectivelor beneficiarului - la standardele actuale
  • asigurarea siguranţei şi stabilităţii în exploatare şi a siguranţei la foc:
   • prin concepţie: soluţii adecvate scopului, materiale conforme locului de instalare
   • prin execuţie: respectarea proiectului, utilizarea de materiale şi aparataj de calitate
  • economia de energie
  • flexibilitatea pe durata normată de utilizare - prin proiectare - execuţie cu rezerve pentru dezvoltări ulterioare
  • optimizarea costurilor: prin alegerea tehnologiilor, componenţei materialelor şi al traseelor de instalaţii astfel încât acestea să conducă la cheltuieli minime, fără compromisuri calitative, funcţionale, estetice şi de siguranţă
  • postutilizarea comodă: prin predarea, la terminarea lucrărilor, a cărţii construcţiei - cu care întreţinerea, repararea sau extinderea-modificarea instalaţiei electrice poate fi efectuată uşor şi în mod profesionist.
  © 2024   S.C. PIEME IMPEX S.R.L