Instalatii electrice - proiectare si executie - ClujInstalatii electrice - proiectare si executie - Cluj
Home Despre noi Servicii Lucrări Certificări Contact

Instalaţii electrice:
 • Proiectare
 • Execuţie
 • Verificare proiecte
 • Expertize tehnice
 • Studii de fezabilitate
 • Cercetare
 • Întreţinere
 • Executare de măsurători şi încercări
 • Tel/Fax:  004 0264-592407
  Mobil:      004 0756-033714
  Email:   piemesrl@gmail.com

  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj  Firma noastră dispune de următoarele certificări:

  • Atestatul Agenţiei Naţionale de Reglementări Energetice tip B pentru „proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV”.

  • Certificat de atestare tehnico-profesională al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 05062 din 04.11.1999, pentru calitatea de Verificator de Proiecte în toate domeniile,la toate cerinţele, în specialitatea Instalaţii Electrice.

  • Autorizaţii de proiectare ale Agenţiei Naţionale de Reglementări Energetice pentru personalul de proiectare şi de conducere a lucrărilor de execuţie.

  • Autorizaţii de execuţie ale Agenţiei Naţionale de Reglementări Energetice pentru personalul de execuţie.

  • Autorizaţie de la Inspectoratul de Stat in Construcții pentru Laborator de gradul II.

  • Certificat de atestare al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru a desfaşura activitaţi în domeniul protejării monumentelor istorice.

  • Certificat de atestare tehnico-profesională al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru calitatea de Expert Tehnic în toate domeniile, în specialitatea Instalaţii Electrice.

  • Certificat de înregistrare pentru recunoaşterea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2008.

  • Certificat de înregistrare pentru recunoaşterea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerinţele ISO 14001:2004.

  © 2024   S.C. PIEME IMPEX S.R.L