Instalatii electrice - proiectare si executie - ClujInstalatii electrice - proiectare si executie - Cluj
Home Despre noi Servicii Lucrări Certificări Contact

Instalaţii electrice:
 • Proiectare
 • Execuţie
 • Verificare proiecte
 • Expertize tehnice
 • Studii de fezabilitate
 • Cercetare
 • Întreţinere
 • Executare de măsurători şi încercări

 • Firma are la bază cunoştinţele teoretice şi experienţa practică dobândite de fondatoarea ei în domeniul proiectării instalaţiilor electrice pentru construcţii, a cercetării acţionărilor electrice şi automatizării maşinilor textile, dar şi ambiţiile şi dorinţa fermă de inovare şi perfecţionare a tinerilor specialişti angajaţi.
  Tel/Fax:  004 0264-592407
  Mobil:      004 0756-033714
  Email:   piemesrl@gmail.com

  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj   Firma S.C. PIEME S.R.L. a fost înfinţată la începutul anului 1995, având ca obiect de activitate proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice, elaborarea de studii de fezabilitate, analize şi măsurători pentru optimizări energetice, lucrări de cercetare.

  Pentru menţinerea cunoştinţelor teoretice la nivel competitiv, pe lângă studiul particular necesar practicii zilnice, s-a apelat la cursuri postuniversitare de luminotehnică şi instalaţii electrice, la participarea la conferinţe şi simpozioane de specialitate, la prezentări de produse şi programe de calcul de specialitate.

  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj  Prin Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din Romania (SIEAR) suntem la curent cu reglementările şi noutăţile în domeniu, cu evenimentele demne de urmărit.

  Din 1999 dispunem de verificator atestat MLPAT pentru proiecte de instalaţii electrice, conform legislaţiei privind calitatea în construcţii.

  Din 2010 dispunem de autorizaţie de Laborator de gradul II. pentru măsurători, încercări şi verificări.

  Din 2010 dispunem de expert tehnic atestat MLPAT în domeniul instalaţiilor electrice.

  Din 2012 dispunem de specialist atestat de Ministerul Culturii pentru proiectare şi executare instalatii electrice pentru monumente istorice.

  Instalatii electrice - proiectare si executie - Cluj  Suntem printre primele firme, care conform noilor reglementări am obţinut atestatul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în ianuarie 2005, având personal autorizat atât pentru proiectarea, cât şi pentru executarea instalaţiilor electrice.

  Pentru lucrările de proiectare şi/sau execuţie de instalaţii electrice elaborate în domeniul restaurărilor de monumente istorice am obţinut diverse premii naţionale şi internaţionale.

  © 2023   S.C. PIEME IMPEX S.R.L